Vi reserverar oss för eventuella ändringar. Ändrad avgångstid innebär inte automatiskt ändrad incheckningstid.

Styrelse

Nya Västerås Flygplats AB ägs till 100 procent av Västerås Stadshus AB. Styrelsen för Nya Västerås Flygplats AB, enligt nedan.

Ordförande
Lars Kallsäby 

Övriga styrelseledamöter
Tomas Salzmann

Henrik Calander

Magnus Johansson

Djeila Ahundzada

Erik Ödmansson

Joakim Widell

Göran Sjödahl

Lekmannarevisor: Ulf Nygren
Lekmannarevisor: Börje Hultin